கிளாத்திங் கேர்

குழந்தைகள் ஆடை |துவைப்பது| சலவை சோப் & துணி சாப்ட்னர்ஸ் |கம்போர்ட்
பட்டுப்புடவைகளை வீட்டிலேயே சலவை செய்யலாம்
வெள்ளை உடைகள் பிரகாசிக்க

அடுத்து படிக்கவும்

துணிகளை வெண்மையாக்க குறிப்புகள்
வெள்ளை ஆடைகளின் நிறத்தைக் காக்க
துவைக்கும் சுகாதாரம்| சலவை இயந்திரம்| சோப்பு மற்றும் துணி சாப்ட்னர்
குழந்தை ஆடைகள் பாதுகாப்பு - சில குறிப்புகள்
தினசரி  ஆடைகளை சேதமாவதிலிருந்து பாதுகாத்தல்
பலமுறை துவைக்காமல், துணிகளில் நறுமணம் வீச
Worried your cotton shirt will shrink after wash? Here’s what you can do
How to Prevent Your Cotton Churidaar from Pilling
How to Maintain Your Silk Veshti (Silk Dhotis)
Here’s How to Decide Between Machine-Drying or Air-Drying Your Cotton Clothes
How to Maintain and Care for Your Cotton Sarees
How to Wash and Get Your Silk Shirts Smelling Pleasant
Here’s How to Add a Long-Lasting Fragrance to Your Clothes
Want to Retain Your Garment’s Perfect Shade of Black? Use This Secret Ingredient
Save Your Cotton Clothes from Fading! Try These Super Effective Tips
Got Curry Stains on Your Saree? Don’t Worry, We’ve Got Your Back.
Are Your Clothes Fading After Each Wash? These Tips Can Save Them!
Easy Tips to Help You Launder Different Types of Fabric
Try These Amazing Tips to Reduce the Ageing of Your Silk Sarees!
Save Your Cotton Clothes from Fading! Try These Super Effective Tips
நீங்கள் துணிகளை துவைக்கும்போது என்ன தவறுகளை செய்கின்றீர்கள் என்பது உங்களுகே தெரிவதில்லை.
The Easiest Way to Wash Your Silk Saree at Home and Retain Its Sheen!
check-out-this-simple-diy-detergent-recipe-for-baby-clothes

26 / 26