இதை அறிவிப்பதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். சுத்தம் சார்ந்த பல உதவிக்குறிப்புகளை வழங்கும் Cleanipedia இனி ‘Get Set Clean’ என்று அழைக்கப்படும். வல்லுநர்கள் பரிந்துரைக்கும் வீட்டை சுத்தம் செய்வதற்கான எளிய உத்திகள் , DIY உதவிக்குறிப்புகளை படித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். குளியலறை சுத்தம், துணிகள் பராமரிப்பு மற்றும் இது போன்ற பல பிரிவுகள் சார்ந்த குறிப்புகளை அறிய எங்கள் கட்டுரைகளைப் படியுங்கள்.