కుటుంబం

How to Clean and Disinfect Your Mask and Gloves After Daily Use
రోజువారీ ఉపయోగం తర్వాత మీ ముసుగు మరియు చేతి తొడుగులు శుభ్రపరచండి
కుటుంబం
Did You Know Sodium Hypochlorite Can Kill Coronavirus on Surfaces? It’s True!
సోడియం-హైపోక్లోరైట్ ఎందుకు ఉపయోగించాలి
కుటుంబం
How to Wash and Sanitise Your Clothes the Right Way
మీ దుస్తులను సరైన మార్గంలో ఉతకడం మరియు శానిటైజ్ చేయడం ఎలా
కుటుంబం

4 / 4